Tjänster

Akut tandvård

Vi tar emot dig som har akuta besvär, oavsett om du sedan tidigare är skriven hos oss eller inte. För att vi lättare ska kunna identifiera ursprunget till besvären kan det ibland vara bra att undvika smärtstillande läkemedel innan besöket.

Om du tar många mediciner kan det vara bra att ha med sig en medicinlista till oss för att vi ska kunna ge dig en så säker och trygg behandling som möjligt.


Tandhygien

Råd gällande underhåll av dina tänder  och tandkött utlämnas av både tandläkare och tandhygienist. Tillsammans går vi igenom hur du på bästa sätt kan sköta om din mun för att minimera riskerna för framtida problem eller felaktig egenvård.

Rådgivning

Var det länge sedan du besökte tandläkaren?

Hos oss kan du boka en tid för en fullständig undersökning där vi tillsammans går igenom ditt status och planerar en behandlingsplan efter dina behov och önskemål.

Ett kostnadsförslag utlämnas alltid muntligen och/eller skriftligen vid önskemål om detta.


Sömnapné

Vi tar emot dig på remiss från läkare som gjort en utredning av din sömnapné. Din individuella skena utformas med hjälp av våra erfarna tandtekniker och utprovas hos oss.

Återbud

Återbud bör lämnas senast 24 timmar innan avsatt tid för att undvika onödig debitering.